kaberi-das sarwar-harun
Kaberi Das Golam Sarwar Harun Joli Ker
jiban-biswas farhana-shanta
Jiban Biswas Paramita Mumu Farhana Shanta
tajul-imam tanvir-shaheen dil-afrose-ruma
Tajul Imam Tanvir Shaheen Dil Afroze Ruma
rajib-rahman rathindranath-roy
Rajib Rahman Rathindranath Roy Shahid Hasan
shah-mahbub shanta-nag
Shafi Chowdhury Harun Shah Mahbub Shanta Nag
kawser-zahan-deepti
Shapna Kowser Shupriya Chowdhury Kawser Zahan Deepti